Hulpaanbod

Met welke vragen kun je bij mij terecht?

Jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen en klachten komen bij mij als psycholoog terecht. Vaak gaat het om klachten die te maken hebben met hun gedachten, gevoelens of gedrag, zoals angsten, somberheid, stress, negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, slapeloosheid, piekeren, genderidentiteit en seksuele oriëntatie, vermoeidheid, burn-out, rouw... Andere mensen staan voor belangrijke keuzes in verschillende levensdomeinen en weten niet goed hoe ze met een bepaalde situatie om kunnen gaan. Nog andere mensen kunnen niet goed kunnen zeggen wat er mis is. Ze voelen zich 'gewoon slecht' en voelen dat er iets moet veranderen hun leven, maar weten niet hoe ze dit kunnen doen.

Als je niet goed weet of je met je vraag bij me terecht kunt, neem dan gerust contact met me op. Samen kijken we dan wat ik als psycholoog al dan niet voor jou kan betekenen.

Mijn werkwijze

Tijdens een eerste afspraak staan we stil bij je vragen en verwachtingen over de begeleiding. Ik licht ook kort mijn werkwijze toe en op het einde beslissen we samen of we een nieuwe afspraak inplannen. Als psycholoog ben ik verbonden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat je in alle discretie je verhaal kunt brengen.

Hoe lang zo'n begeleidingsproces duurt, is bij iedere cliënt verschillend en wordt in overleg met je bepaald. Zo lang als nodig en zo kort als kan is hierbij het richtinggevend kader. Met respect voor je tempo werken we stapsgewijs aan de moeilijkheden die je ervaart.

Visie

Ik werk volgens een doelgericht, integratief wetenschappelijk kader met cliënten. Een hele mond vol, dus ik leg het even uit.

Doelgericht

Samen zoeken we op basis van jouw vragen en verwachtingen wat een haalbaar doel kan zijn in de begeleiding. Het formuleren van een doel bepaalt de richting van waar we naartoe willen, waardoor we na verloop van tijd kunnen zien of we de juiste koers varen of moeten bijsturen. Via gerichte opdrachten nodig ik je ook uit om tussen de gesprekken door aan de slag te gaan.

Integratief

Ik combineer en integreer verschillende vormen van begeleiding en therapie om de cliënt die voor mij zit zo goed mogelijk te ondersteunen. Iedere cliënt is immers uniek en heeft dus ook een unieke behandeling nodig. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om je verhaal goed te begrijpen. Je beluisteren en proberen begrijpen is dan ook fundamenteel voor mij.

Wetenschappelijk

'Doen wat werkt' is voor mij een erg belangrijk principe om kwaliteitsvolle hulp te kunnen bieden. Daarom vind ik het noodzakelijk dat de begeleiding die ik bied wetenschappelijk onderbouwd is. Ik volg dan ook regelmatig bijscholingen en opleidingen om de meest recente wetenschappelijke inzichten te kunnen gebruiken in de praktijk.